Giấy phép GDP

Giấy phép GDP

 Hồ sơ xin giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc GDP bao gồm:

1.  Bản đăng ký thực hành tốt phân phối thuốc GDP (theo mẫu quy định);

2.  Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư;

3.  Tài liệu, chương trình huấn luyện “thực hành tốt phân phối thuốc GDP” tại cơ sở;

4.  Báo cáo tóm tắt về huấn luyện, đào tào của cơ sở thực hành tốt phân phối thuốc GDP;

5.  Sơ đồ tổ chức của cơ sở, bao gồm: tổ chức nhân sự, tổ chức hệ thống phân phối ( cơ sở, chi nhánh, kho, đại lý). Sơ đồ phải thể hiện rõ tên, chức danh, trình độ, chuyên môn của các cán bộ chủ chốt của cơ sở và các đơn vị trực thuộc;

6.  Sơ đồ vị trí và thiết kế của kho (doanh nghiệp, chi nhánh…);

7.  Danh mục thiết bị bảo quản của cơ sở, phương tiện vận chuyển, phân phối…Nếu việc vận chuyển thuốc được thực hiện qua hợp đồng phải có bản tài liệu giới thiệu về pháp nhân, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển, bảo quản;

8.  Danh mục các đối tượng được bảo quản, cung ứng, phân phối;

9.  Giấy xác nhận hoặc nghiệm thu phòng cháy chữa cháy;

10.  Biên bản tự kiểm tra việc triển khai “ Thực hành tốt phân phối thuốc” (thành viên tham gia tự kiểm tra, các nội dung và những phát hiện, đề xuất thời gian và biện pháp khắc phục những bất cập….).

Dịch vụ tư vấn và xin cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc – Giấy phép GDP:

Chúng tôi chuyên tư vấn thủ tục xin giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc, giấy phép GDP, cung cấp hồ sơ xin giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc GDP, đại diện giao dịch với cơ quan nhà nước làm dịch vụ xin giấy phép thực hành tốt phân phối thuốc GDP.

  • 1. Tư vấn thủ tục xin giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc GDP;
  • 2. Tư vấn soạn hồ sơ xin giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc GDP;
  • 3. Tư vấn đào tạo và chuẩn bị các tài liệu và trang thiết bị cần thiết cho việc xin giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc GDP; Đào tạo tại trụ sở công ty khách hàng bằng máy chiếu;
  • 4. Đại diện giao dịch với Sở y tế để hợp thức hóa các điều kiện cần thiết, tiến hành nhanh chóng việc xin giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc GDP;

 Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn xin giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc GDP, Giấy phép thực hiện chương trình khuyến mại tốt nhất!

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Xếp hạng trung bình / 5. Số phiếu:

Chưa có ai đánh giá

No Responses

Write a response

Gọi ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon