Cleaner Production - Trang thông tin sản xuất sạch hơn - Công ty CP Gang thép Thái Nguyên: Chú trọng sản xuất sạch

Sản xuất sạch hơn

Công ty CP Gang thép Thái Nguyên: Chú trọng sản xuất sạch

Cập nhật lúc 9:56' 19/11/2017
Là một thương hiệu có bề dày lịch sử xây dựng và phát triển, những năm qua, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên đã chú trọng đầu tư nhiều giải pháp để bảo vệ môi trường, trong đó nổi bật là một số giải pháp sản xuất sạch hơn.
Được thành lập từ năm 1959, công nghệ sản xuất của Công ty CP Gang thép Thái Nguyên đã dần trở nên lạc hậu và gây nhiều tác động tiêu cực đến môi trường. Đối mặt với vấn đề này, công ty đã thay đổi công nghệ theo định hướng sản xuất sạch và thân thiện với môi trường hơn. 

Hiện nay, các dự án của công ty phải đáp ứng tiêu chí kinh phí xử lý môi trường đạt 20% tổng kinh phí dự án. Công ty CP gang thép Thái Nguyên cung luôn tích cực tham gia vào các chương trình sản xuất sạch hơn, giảm thiểu phát thải, tiết kiệm năng lượng do Bộ Công Thương phát động. 

Công ty CP Gang thép Thái Nguyên hiện đang bỏ vốn xây dựng nhiều công trình như xử lý nước thải, khí thải trong quá trình dập cốc bằng thiết bị sủi bọt kết hợp với tháp đệm ngưng tụ, hệ thống lọc bụi và lò tinh luyện bằng công nghệ tiên tiến của nước ngoài.

Đối với các giả pháp sản xuất sạch hơn về Quản lý nội vi: Khu vực nhà xưởng của công ty thường xuyên được sửa chữa, nâng cấp, tạo thông gió tự nhiên, các ống khói đạt tiêu chuẩn nhằm hạn chế mức độ ô nhiễm khí thải. Hơn 30.000m đường nội bộ được bê tông hóa với giá trị hàng chục tỷ đồng, đồng thời dùng xe phun nước chống bụi, trồng cây xanh. Trong các năm qua, công ty đã trồng hơn 1.000 ha với gần 1,5 triệu cây xanh các loại, từ đó giảm thiểu tối đa lượng bụi phát sinh.

Trong xử lý nước thải, ngoài hệ thống xử lý bằng phương pháp lắng cơ học, công ty đang sử dụng các thiết bị tháp làm mát, sau đó tuần hoàn lại phục vụ sản xuất, giúp tiết kiệm tài nguyên nước, giảm chi phí sử dụng nước. Ngoài ra, do đặc thù ngành công nghệ luyện kim, nước thải chủ yếu ô nhiễm kim loại nặng, dầu mỡ nên công ty đã ứng dụng phương pháp xử lý sinh học cho quá trình xử lý nước thải. Đồng thời, tiến hành đầu tư mới hệ thống xử lý nước thải cho dây chuyền cán thép bằng công nghệ Italia. Nhờ đó, lượng nước thải của công ty đã giảm hơn nhiều so với trước đây và đã đạt tiêu chuẩn nước thải công nghiệp cho phép thải ra môi trường.

Trong quá trình sản xuất, các chương trình quan trắc, giám sát môi trường hàng năm được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Theo kết quả quan trắc hàng năm, công ty luôn đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn môi trường như QCVN 51:2013/BTNMT, QCVN 52:2013/BTNMT…

Công ty cũng thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên về phát triển bền vững; phát huy vai trò của người lao động cùng tổ chức công đoàn trong việc áp dụng công nghệ sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường lao động; xây dựng tổ chức bộ máy thực hiện quản lý bảo vệ môi trường từ công ty đến các đơn vị thành viên.

Văn phòng CPSI