Cleaner Production - Trang thông tin sản xuất sạch hơn - Bình Dương: Áp dụng linh hoạt SXSH nâng cao hiệu quả sản xuất

Sản xuất sạch hơn

Bình Dương: Áp dụng linh hoạt SXSH nâng cao hiệu quả sản xuất

Cập nhật lúc 13:41' 17/11/2017
Thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020, Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tình Bình Dương đã tiến hành đánh giá SXSH chi tiết tại các doanh nghiệp của tỉnh để đưa ra các giải pháp phù hợp giúp doanh nghiệp có thể áp dụng và đạt hiệu quả cao.
Giải pháp SXSH tại Công ty TNHH Công nghiệp Nghệ Năng 

Đối với Công ty Nghệ Năng, vấn đề thất thoát hơi dung môi và bụi sơn ở công đoạn sơn do làm thủ công dẫn đến chưa kiểm soát được lượng nguyên liệu trên sản phẩm. Trên các đường ống, khớp nối chưa được bảo trì hay thay thế dẫn đến rò rỉ khí nén. Bố trí khu vực sơn chưa hợp lý, các dụng cụ để lộn xộn, chưa phân loại hóa chất nguy hại, hố ga chưa được che chắn. 

Để khắc phục tình trạng trên, công ty đã đề ra các giải pháp: tổ chức lớp tập huấn nâng cao nhận thức SXSH và thành lập bộ phận chuyên trách; giới thiệu công cụ 5S cho các nhân viên; tổng vệ sinh, bảo dưỡng hoặc thay thế máy móc thiết bị, đường ống; phân chia khu vực sơn, sắp xếp lại các dụng cụ và phân loại hóa chất, dùng nắp che chắn hố gas; trang bị công nghệ hệ thống màng lọc bụi để hạn chế bụi sơn thải ra ngoài môi trường từ buồng sơn…

Giải pháp SXSH tại công ty Kim sơn Phong

Sau khi tiến hành khảo sát, đánh giá khu vực sản xuất của công ty, kết quả cho thấy còn nhiều tồn tại cần khắc phục như: trong quá trình nung chảy nhôm thỏi thải ra khói, bụi, các loại khí như SO2, NO2… Những loại khí này chưa thông qua các thiết bị xử lý mà xả được trực tiếp vào môi trường.

Giải pháp trước tiên cho công ty là tổ chức cho nhân viên về SXSH để nâng cao nhận thức kết hợp thành lập đội SXSH để kiểm tra trực tiếp; bảo dưỡng máy móc thiết bị, công tác tổng vệ sinh trong các phân xưởng, công ty để hạn chế lượng khói bui. Bên cạnh đó, công ty cần đầu tư dây chuyền công nghệ vào hệ thống xử lý khí thải để đảm bảo cho môi trường. Với những giải pháp này sẽ góp phần giúp cho doanh nghiệp giảm lãng phí nguyên nhiên liệu để giảm giá thành sản phẩm bên cạnh đó là đáp ứng tiêu chuẩn môi trường về khí thải.

Giải pháp cho SXSH tại công ty Cổ phần Better Resin

Công ty Cổ phẩn Better Resin đã được khảo sát để đánh giá hiệu quả sử dụng nguyên liệu, năng lượng tại các công đoạn sản xuất và nhận thức được các vấn đề trong khâu sản xuất: lãng phí nguyên nhiên liệu đầu vào cho nồi hơi tại xưởng 1 và tại tháp giải nhiệt; lãng phí năng lượng sử dụng cho nồi hơi do hoạt động dư công suất; tháp giải nhiệt không được sử dụng gây lãng phí thiết bị; chưa có biện pháp xử lý triệt để nước thải, xử lý bụi chứa melamin chưa đạt hiệu quả. 

Do đó công ty cần thực hiện các giải pháp SXSH để tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu một cách hiệu quả. Nâng cao ý thức công nhân thông qua thành lập đội SXSH, tập huấn giới thiệu 5S, tiến hành tổng vệ sinh, bảo dưỡng máy móc. Giải pháp tiếp theo là sử dụng nồi hơi hiệu quả để đảm bảo công suất, hạn chế thất thoát nhiệt. Đề xuất dây chuyền xử lý nước thải và xử lý bụi để đạt hiệu quả triệt để. 

Văn phòng CPSI