Cleaner Production - Trang thông tin sản xuất sạch hơn - Hội thảo “Nhân rộng dự án trình diễn về SXSH tại Sóc Trăng”

Sản xuất sạch hơn

Hội thảo “Nhân rộng dự án trình diễn về SXSH tại Sóc Trăng”

Cập nhật lúc 12:8' 10/8/2012
Ngày 7/8/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức hội thảo nhân rộng mô hình sản xuất sạch hơn. Đây là chương trình được tài trợ từ dự án VPEG và được áp dụng tại nhiều đơn vị tại tỉnh Sóc Trăng trong những năm qua.
Hội thảo lần này có sự tham dự của đại diện UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các doanh nghiệp cùng các nhóm tham gia dự án SXSH năm 2011 và 2012 (trong khôn khổ dự án VPEG) của tỉnh Sóc Trăng.

Qua triển khai năm 2011, có 2 đơn vị là Công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Đăng và Công ty Cổ phẩn Thủy sản Sóc Trăng - Stapimex tham gia chương trình sản xuất sạch hơn. Qua thực hiện tại mỗi đơn vị thì chi phí tiết kiệm được từ việc áp dụng sản xuất sạch hơn các khâu sản xuất đã mang lại hàng tỷ đồng cho công ty. Chính vì vậy, năm 2012 chương trình được nhân rộng với 2 đơn vị là Công ty Cổ phần chế biến thủy sản Út Xi và Công ty Cổ phần chế biến thủy sản Sao Ta.

Các đại biểu dự hội thảo đã được nghe phát biểu của đại diện Sở Công Thương về công tác triển khai hoạt động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; giới thiệu về SXSH và tóm tắt quá trình triển khai dự án trình diễn SXSH tại 02 cơ sở chế biến thủy sản là Công ty Minh Đăng và Công ty Stapimex trong năm 2011 của chuyên gia Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam (VNCPC). Tại hội thảo, đại diện 02 công ty đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện SXSH tại đơn vị, bao gồm việc quản lý các chất thải, nâng cấp các thiết bị, thay đổi công nghệ, tận dụng triệt để hơn các sản phẩm đầu vào và hạn chế các sản phẩm thải ra không cần thiết,...

Kết thúc hội thảo, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát chứng nhận cho các học viên của nhóm SXSH năm 2011 và ký kết biên bản ghi nhớ khởi động dự án trình diễn SXSH với các doanh nghiệp. Trong năm 2012, dự án trình diễn về SXSH sẽ được tiếp tục triển khai tại 02 cơ sở công nghiệp là Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi và Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta đồng thời đào tạo chuyên sâu về đánh giá SXSH cho các học viên để tiếp tục tuyên truyền, phổ biến những lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường của SXSH đến các ngành, đoàn thể và các doanh nghiệp trong tỉnh.

Source: sta.soctrang.gov.vn