producttion and consumption

Thứ bảy, 17/11/2018 | 14:33 GMT+7

Vĩnh Phúc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Năm 2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch số 6940 về Chiến lược vì sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 nhằm khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp trong tỉnh.

lên đầu trang