producttion and consumption

Thứ tư, 14/11/2018 | 13:23 GMT+7

Quảng Bình: Kinh doanh lành mạnh - Tiêu dùng bền vững

Người tiêu dùng bao giờ cũng muốn tiêu thụ những hàng hóa đảm bảo an toàn, rõ nguồn gốc xuất xứ. Nhưng khoong phải lúc nào họ cũng đủ thông thái lựa chọn được những hàng hóa đảm bảo chất lượng.

lên đầu trang