producttion and consumption

Thứ tư, 14/11/2018 | 14:23 GMT+7

Gắn phát triển bền vững với từng ngành, địa phương và doanh nghiệp

Trong thế kỷ 21, phát triển bền vững được xem là cơ hội lớn nhất và duy nhất để tạo ra lợi thế cạnh tranh. Các nhà đầu tư đang ngày càng sử dụng “lăng kính phát triển bền vững” trong các quyết định đầu tư và quy trình quản lý.

lên đầu trang