producttion and consumption

Thứ tư, 14/11/2018 | 13:37 GMT+7

Ngành mía đường: Cơ hội phát triển bền vững trong tiến trình hội nhập (Phần 2)

Ngành mía đường cần phải tái cơ cấu một cách toàn diện, triệt để từ khâu nguyên liệu, chế biến đến khâu phân phối, lưu thông mới có thể phát triển ổn định, bền vững.

lên đầu trang