producttion and consumption

Thứ tư, 14/11/2018 | 13:37 GMT+7

Ngành mía đường: Cơ hội phát triển bền vững trong tiến trình hội nhập (Phần 1)

Trước áp lực của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, ngành mía đường Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn, một phần nguyên nhân rất quan trọng là do năng lực cạnh tranh còn yếu kém. Làm thế nào để ngành mía đường Việt Nam phát triển hiệu quả, bền vững, đó là vấn đề đang đặt ra cấp bách hiện nay.

lên đầu trang