producttion and consumption

Chủ nhật, 18/11/2018 | 21:06 GMT+7

Nông sản an toàn - Hướng phát triển bền vững

Phương thức canh tác truyền thống đã không còn phù hợp trong điều kiện thời tiết ngày càng biến đổi. Yêu cầu của thị trường nông sản cũng thay đổi không ngừng. Thực trạng này đặt người nông dân Xuyên Mộc trước một thách thức mang tính sống còn: Phải đổi mới để tồn tại và phát triển bền vững.

lên đầu trang