producttion and consumption

Chủ nhật, 18/11/2018 | 21:58 GMT+7

Tăng trưởng xanh cho phát triển bền vững

Tăng trưởng xanh là cụm từ để chỉ sự phát triển toàn diện tạo ra hướng tiếp cận mới trong phát triển kinh tế, hướng tới và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, nuôi dưỡng cuộc sống của con người và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

lên đầu trang