producttion and consumption

Thứ tư, 21/11/2018 | 17:48 GMT+7

Đầu tư sản xuất viên nén năng lượng từ gỗ thải loại

Vỏ cây, cành nhánh nhỏ, mùn cưa... tưởng chỉ làm củi đốt giờ có thể thành những viên nén năng lượng giá trị kinh tế.

lên đầu trang