producttion and consumption

Chủ nhật, 18/11/2018 | 22:09 GMT+7

Ngành xi măng tăng trưởng phải song hành với phát triển bền vững

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhắc nhở Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam sản xuất xi măng phải gắn với bảo vệ môi trường.

lên đầu trang