producttion and consumption

Thứ tư, 21/11/2018 | 16:43 GMT+7

Sản xuất sạch hơn vì sự phát triển bền vững

Năm 2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 6940 về Chiến lược vì sản xuất sạch hơn trong công nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 do Sở Công Thương triển khai thực hiện. Đây là một chương trình có ý nghĩa rất quan trọng, đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

lên đầu trang