producttion and consumption

Thứ tư, 21/11/2018 | 16:43 GMT+7

Hiểu đúng về sản xuất sạch hơn

Các nghiên cứu gần đây về sản xuất sạch hơn đã làm rõ ý nghĩa của chương trình này với tất cả các loại hình doanh nghiệp ở tất cả các ngành nghề khác nhau, mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế, môi trường và xã hội.

lên đầu trang