producttion and consumption

Thứ tư, 21/11/2018 | 16:42 GMT+7

Ý tưởng tiêu dùng bền vững

Những ý tưởng xuất sắc nhất tham dự cuộc thi "Xây dựng ý tưởng tiêu dùng bền vững" vừa được lựa chọn trao giải "Ý tưởng tiêu dùng bền vững". Cuộc thi nằm trong khuôn khổ dự án "Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế, thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển vững".

lên đầu trang