producttion and consumption

Thứ tư, 14/11/2018 | 13:44 GMT+7

Điển hình

Cập nhật 03:59 ngày 23/10/2018

Ứng dụng công nghệ hiện đại để đáp ứng tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư là 36 nghìn tỷ đồng. Nhà máy Vĩnh Tân 4 bao gồm 2 tổ máy, có tổng công suất 1.200 MW (2 x 600 MW). Mỗi năm, nhà máy cung cấp lên lưới điện quốc gia 7,2 tỷ kWh.
Ngay từ khi triển khai xây dựng và đi vào vận hành thương mại, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo về môi trường; đồng thời, đầu tư các công nghệ xử lý khí, nước thải… hiện đại, hạn chế đến mức thấp nhất những tác động xấu đến môi trường xung quanh nhà máy.
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng
Ứng dụng công nghệ xử lý môi trường hiện đại
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 sử dụng thiết bị của các nước công nghiệp phát triển như: Nhật Bản, Hàn Quốc, G7,... Bên cạnh việc sử dụng than nhập khẩu có hàm lượng tro xỉ thấp, nhà máy được trang bị hệ thống xử lý khói thải với công nghệ hiện đại, có hiệu quả cao như: Hệ thống lọc bụi tĩnh điện ESP, hệ thống khử lưu huỳnh SOx bằng nước biển (SWFGD), công nghệ vòi đốt than Low-NOx để giảm thiểu phát thải Nox (low Nox burner).
Đặc biệt, theo quy trình vận hành, hệ thống ESP được tự động đưa vào ngay từ khi phát lệnh khởi động để đảm bảo không có hiện tượng cột khói đen trên ống khói trong quá trình khởi động lò hơi.
Đối với công nghệ hệ thống xử lý chất thải, Nhà máy đã lắp đặt các hệ thống gồm: hệ thống xử lý nước thải, sinh hoạt, nước thải nhiễm dầu, nhiễm than, nhiễm hóa chất và hệ thống thu gom, xử lý tro xỉ, chất thải rắn. Hệ thống xử lý nước thải được thiết kế thu gom xử lý từ các nguồn phát sinh nước thải nhiễm dầu, nước thải sinh hoạt được xử lý ban đầu qua hệ thống xử lý riêng biệt, sau đó được đưa về hệ thống xử lý nước thải trung tâm thu gom từ các nguồn phát sinh nước thải nhiễm hoá chất cùng các loại nước thải khác phát sinh trong quá trình sản xuất để tiếp tục xử lý đáp ứng theo quy chuẩn Việt Nam về môi trường. Do đó, Nhà máy đảm bảo các thông số phát thải nằm trong tiêu chuẩn cho phép trong quá trình vận hành.
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 ứng dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng công nghệ vòi đốt than Low-NOx, để giảm thiểu phát thải NOx.
Tuân thủ các quy định về môi trường
Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được Bộ tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1871/QĐ-BTNMT, ngày 3/10/2013 trước khi triển khai xây dựng dự án.
Theo đó, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 trang bị đầy đủ hệ thống thiết bị bảo vệ môi trường đáp ứng yêu cầu của báo cáo đánh giá tác động môi trường và quy chuẩn môi trường Việt Nam quy định. Trong đó có hệ thống xử lý khí thải, nước thải và hệ thống thu gom, xử lý tro xỉ, chất thải rắn.
Mặt khác, trong quá trình triển khai xây dựng, lắp đặt, thử nghiệm, chủ đầu tư và nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường theo pháp luật và báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Nhà máy thuê các đơn vị có chức năng thực hiện đo đạc, phân tích chất lượng khí thải, nước thải, để đánh giá công trình bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức và định kỳ đo đạc khi đưa vào vận hành thương mại.
Thực hiện chỉ đạo của tỉnh và Bộ Tài nguyên - Môi trường, nhà máy đã lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải, nước thải tự động, liên tục trước khi thải ra môi trường và truyền dữ liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bình Thuận để giám sát.
Văn phòng SXSH và SXTDBV tổng hợp
lên đầu trang