producttion and consumption

Thứ ba, 11/12/2018 | 07:28 GMT+7

Sản xuất sạch hơn

Cập nhật 04:03 ngày 19/09/2018

Tây Ninh hỗ trợ hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp thực hiện SXSH

Thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020, từ năm 2009 đến nay, Sở Công Thương Tây Ninh đã triển khai nhiều hoạt động như tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thông qua các hội thảo, tập huấn, mạng lưới khuyến công viên và các phương tiện truyền thông đại chúng.
Sở Công Thương còn phối hợp với các chuyên gia thực hiện đánh giá nhanh và kiểm toán năng lượng tại nhà máy; đồng thời phối hợp với doanh nghiệp trong việc hỗ trợ kinh phí để thực hiện lồng ghép một số nội dung có liên quan thuộc lĩnh vực sản xuất sạch hơn từ các đề án khuyến công như: xây dựng các đề án mô hình trình diễn kỹ thuật, hỗ trợ kinh phí chuyển giao công nghệ; ứng dụng máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, xây dựng các mô hình thí điểm về sản xuất sạch hơn.
Ảnh minh họa
Theo Sở Công Thương Tây Ninh, đơn vị này sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh phí thực hiện đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho 4 doanh nghiệp trong năm 2019 và 2020.
Ngoài ra, Sở cũng sẽ hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất công nghiệp cho 30 đến 50 doanh nghiệp với kinh phí dự kiến gần 2,2 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng thí điểm, nhân rộng mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho 1 doanh nghiệp với kinh phí dự kiến 80 triệu đồng.
Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 7/9/2009 tại Quyết định số 1419/QÐ-TTg. Mục tiêu của chiến lược này là sản xuất sạch hơn được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững.
Văn phòng SXSH và SXTDBV tổng hợp
lên đầu trang