producttion and consumption

Thứ ba, 11/12/2018 | 07:15 GMT+7

Sản xuất sạch hơn

Cập nhật 12:03 ngày 17/09/2018

Đắk Lắk áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp để phát triển bền vững

Trong quá trình hội nhập quốc tế, sản xuất sạch hơn đã trở thành một trong những xu thế của ngành công nghiệp hiện đại. Sản xuất sạch hơn là việc áp dụng liên tục chiến lược phòng ngừa tổng hợp về môi trường vào các quá trình sản xuất, sản phẩm và dịch vụ, nhằm nâng cao hiệu suất sinh thái và giảm thiểu rủi ro cho con người và môi trường. Việc tham gia áp dụng và thực hiện sản xuất sạch sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp một cách mạnh mẽ; tạo được lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường. 
Đắk Lắk là một trong những địa phương tích cực triển khai thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 7.000 doanh nghiệp công nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề như: chế biến nông lâm nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác và chế biến,…Bên cạnh đó là các khu công nghiệp, trong đó chủ yếu là các cụm công nghiệp.
Ảnh minh họa
Trong thời gian qua, Trung tâm Khuyến công và  Tư vấn Phát triển công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tập huấn về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và phổ biến tuyên truyền chính sách khuyến công nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận với công nghệ sản xuất sạch hơn. 
Dự kiến, năm 2018, Trung tâm Khuyến công và  Tư vấn Phát triển công nghiệp sẽ tổ chức 01 lớp tập huấn về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và phổ biến tuyên truyền chính sách khuyến công trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho 60 học viên là cán bộ quản lý nhà nước, lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong thời gian 02 ngày.
Thực tế, từ khi áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, một số doanh nghiệp đã giảm trên 10% chi phí sản xuất, giảm 15-20% các chất thải ô nhiễm…
Để đạt được mục tiêu thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020, tỉnh ta phấn đấu đạt 100% đơn vị sản xuất công nghiệp trong tỉnh được tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản về sản xuất sạch hơn.
Ngoài ra, hàng năm, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện sản xuất sạch hơn hướng các doanh nghiệp phát triển theo hướng bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 
Văn phòng SXSH và SXTDBV tổng hợp
lên đầu trang