producttion and consumption

Thứ tư, 21/11/2018 | 17:02 GMT+7

Sản xuất sạch hơn

Cập nhật 10:08 ngày 10/09/2018

Đẩy mạnh thực hiện SXSH trong công nghiệp tại An Giang

An Giang - vùng đất đầu nguồn của đồng bằng sông Cửu Long là trung tâm kinh tế thương mại vùng và khu vực; đồng thời là cửa ngõ giao thương với các nước khu vực ASEAN như Campuchia, Lào và Thái Lan. Hiện nay, tỉnh An Giang có khoảng 5.323 doanh nghiệp đang hoạt động với đa dạng lĩnh vực khác nhau. Hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, An Giang đã chú trọng chính sách phát triển công nghiệp hiện đại, sản xuất sạch hơn.
Triển khai thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020, UBND tỉnh An Giang đã ban hành quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015, Quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang; Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 1/2/2012 về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2015 và Kế hoạch số 531/KH-UBND ngày 11/10/2016 về việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020, đồng thời ban hành Chỉ thị số 11/2012/CT-UBND ngày 26/7/2012 về việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.
Văn phòng sản xuất sạch hơn trực thuộc Trung tâm tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp được thành lập từ năm 2012 có nhiệm vụ giúp Sở Công Thương, UBND tỉnh thực hiện các giải pháp SXSH trên địa bàn. Văn phòng SXSH đã hỗ trợ các DN áp dụng SXSH thông qua tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn và xây dựng các tài liệu hướng dẫn SXSH cũng như thực hiện đánh giá nhanh SXSH tại DN. Cán bộ của Văn phòng thường xuyên tham gia các khóa đào tạo tập huấn chuyên sâu về SXSH do Bộ Công Thương tổ chức đồng thời tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn để nâng cao năng lực tư vấn và tuyên truyền về SXSH.
Hơn 1000 DN, cơ sở công nghiệp trên địa bàn đã được tham gia các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn áp dụng SXSH 
Ước tính, hơn 1000 DN, cơ sở công nghiệp trên địa bàn đã được tham gia các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn áp dụng SXSH do Sở Công Thương tổ chức. Các DN tham gia tập huấn đều nhận thức được tiềm năng, lợi ích áp dụng SXSH trong sản xuất.
Theo đánh giá của Sở Công Thương An Giang, các DN hoạt động trong lĩnh vực xay xát-lau bóng, thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật, dệt may là những ngành nghề tích cực xây dựng và áp dụng các chương trình quản lý chất lượng lồng ghép SXSH. Nhiều đơn vị đã đạt các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14000…
Ông Lê Văn Nưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết “Thực hiện SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, các DN hầu hết nhận biết được tầm quan trọng của SXSH và từng bước áp dụng SXSH, sử dụng năng lượng hiệu quả, đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải, đổi mới dây chuyền công nghệ nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn nguyên nhiên liệu, hạn chế phát sinh chất thải …góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm ô nhiễm môi trường”.
Có một thực tế là, phần lớn DN trên địa bàn An Giang là DN vừa và nhỏ, công nghệ cũ,  hoạt động theo mô hình truyền thống khả năng tiếp cận thông tin, công nghệ kỹ thuật còn hạn chế. Trong khi đó, thực hiện SXSH càn một chi phí đầu tư ban đầu nên nhiều DN còn ngần ngại.
Để giải quyết thực trạng này, UBND tỉnh An Giang đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động SXSH, áp dụng SXSH rộng rãi tại các sơ sở sản xuất công nghiệp. Giai đoạn đến năm 2025, An Giang phấn đấu 75% sản xuất có tiềm năng SXH được truyên truyền về SXSH; 50% cơ sở áp dụng SXSH tiết kiệm được 8-13% mức tiêu thụ nguyên –liên liệu/sản phẩm.
Các giải pháp cụ thể được Sở Công Thương đề ra gồm: Giải pháp tuyên truyền, giải pháp về nguồn nhân lực, giải pháp về tài chính và các giải pháp chính sách.
Theo kế hoạch trong 2 năm (2019 - 2020), An Giang sẽ tiếp tục phổ biến các chính sách hỗ trợ và các quy trình để doanh nghiệp triển khai SXSH đạt hiệu quả; nhân rộng các mô hình áp dụng thành công về SXSH trong công nghiệp... Dự kiến, kinh phí thực hiện Chương trình SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn2019 -2020 khoảng 2.6 tỷ đồng được trích từ ngân sách địa phương và một phần đối ứng từ DN.
Văn phòng SXSH và SXTDBV
lên đầu trang