producttion and consumption

Thứ tư, 21/11/2018 | 17:49 GMT+7

Sản xuất sạch hơn

Cập nhật 08:52 ngày 06/09/2018

Tập huấn sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tại Huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh

Vừa qua, UBND huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Đối tượng tập huấn là cán bộ chuyên trách các xã, hộ sản xuất, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn toàn huyện.
Mục đích của hội nghị nhằm cung cấp kiến thức cho các thành phần tham gia sản xuất công nghiệp về bảo vệ môi trường, cách tiếp cận, xử lý, nguyên tắc và kỷ thuật thực hiện để tạo ra lợi ích của sản xuất sạch hơn. Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn trên địa bàn toàn huyện. 
Tại hội nghị, các học viên đã được giới thiệu và phổ biến nhiều kiến thức hữu ích về sản xuất sạch hơn, từ đó giúp doanh nghiệp hiểu sâu hơn về sản xuất sạch hơn để triển khai thực hiện tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, tái sử dụng các nguyên vật liệu và góp phần bảo vệ môi trường. 
Lộc Hà là một huyện ven biển của tỉnh Hà Tĩnh. Huyện hiện có 1.500 cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; 2 cụm công nghiệp (CCN) là CCN Chế biến hải sản xã Thạch Kim và CCN Thạch Bằng. Với những kiến thức được trang bị tại Hội nghị tập huấn sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, các học viên về triển khai ứng dụng kịp thời tại cơ sở, từ đó góp phần cải thiện tốt hơn trong sản xuất công nghiệp của đơn vị mình.
Văn phòng SXSH & SXTDBV tổng hợp
lên đầu trang