producttion and consumption

Thứ tư, 21/11/2018 | 17:17 GMT+7

Tiêu dùng bền vững

Cập nhật 08:13 ngày 30/08/2018

Vĩnh Long: Phát huy nguồn lực phát triển bền vững, toàn diện về kinh tế, xã hội và môi trường

Vĩnh Long là một trong những vùng đất giàu tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, truyền thống văn hoá, lịch sử…Nằm ở trung tâm vùng ĐBSCL, tỉnh Vĩnh Long có khí hậu khá ôn hòa, thổ nhưỡng và đất đai màu mỡ rất thuận lợi cho phát triển kinh tế nông nghiệp với các loại nông sản chủ lực như lúa, trái cây đặc sản, hoa màu, cá tra thâm canh, thủy sản lồng bè, gia súc, gia cầm. Với những lợi thế và tiềm năng sẵn có, tỉnh Vĩnh Long đang hướng đến mục tiêu là tỉnh khá của ĐBSCL.
Phấn đấu đến năm 2020, kinh tế- xã hội tỉnh Vĩnh Long đạt trình độ phát triển khá của vùng ĐBSCL. (Ảnh minh họa: Internet)
Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trương Văn Sáu, Vĩnh Long sẽ tập trung phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển nhanh, bền vững và toàn diện cả về kinh tế, xã hội và môi trường.
Theo đó, tỉnh sẽ cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế hướng đến nền kinh tế xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và chủ động trong hội nhập kinh tế, quốc tế.
Phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Phấn đấu đến năm 2020, kinh tế- xã hội tỉnh Vĩnh Long đạt trình độ phát triển khá của vùng ĐBSCL.
Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, từ nay đến năm 2020, tỉnh sẽ tập trung vào 3 nhóm giải pháp quan trọng là về kinh tế, xã hội và môi trường.
Về kinh tế, kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, nâng cao sức cạnh tranh trên cơ sở tăng năng suất lao động, ứng dụng khoa học kỹ thuật và từng bước thực hiện tăng trưởng xanh.
Ngoài ra, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi nhận thức từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.
Song song đó, tỉnh sẽ cơ cấu lại các ngành công nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ; nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm, hàng hóa chủ lực; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế, tiếp tục cơ cấu lại đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính…
Tỉnh Vĩnh Long có khí hậu khá ôn hòa, thổ nhưỡng và đất đai màu mỡ rất thuận lợi cho phát triển kinh tế nông nghiệp. (Ảnh minh họa: Internet)
Về xã hội, tỉnh gắn kết phát triển kinh tế với giảm nghèo, cải thiện điều kiện, thu nhập, mức sống, thụ hưởng văn hóa và giảm bất bình đẳng của các tầng lớp dân cư.
Về môi trường, tập trung quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả và bền vững tài nguyên nước, đảm bảo người dân được tiếp cận đầy đủ và công bằng.
Ngoài ra, sử dụng có hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động gây ô nhiễm môi trường, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm chất lượng môi trường sống của người dân.
Văn phòng SXSH & SXTDBV tổng hợp
lên đầu trang