producttion and consumption

Thứ ba, 11/12/2018 | 07:02 GMT+7

Tiêu dùng bền vững

Cập nhật 11:26 ngày 22/08/2018

Bình Dương triển khai nhiều giải pháp thực hiện mục tiêu Tăng trưởng xanh

Tăng trưởng xanh được coi là một chương trình toàn diện, tạo ra hướng tiếp cận mới trong tăng trưởng kinh tế, hướng tới phục hồi và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, nuôi dưỡng cuộc sống của con người và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Chính vì vậy nhiều quốc gia trên thế giới đang tiếp cận theo xu hướng mới này nhằm hướng tới phát triển bền vững. Ở Việt Nam, chương trình Tăng trưởng xanh được cụ thể hóa qua “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2050”. 
Riêng tại Bình Dương, trong những năm gần đây, tỉnh cũng đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu Tăng trưởng xanh. Một trong số đó là việc ban hành Kế hoạch hành động số 1847/KH-UBND ngày 04/5/2018 về tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) 
Kế hoạch hướng đến mục tiêu cụ thể hóa những quan điểm, mục tiêu, định hướng, giải pháp thực hiện Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012; Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020; tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân đang sinh sống, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh cùng chung tay xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững; triển khai các dự án thuộc kế hoạch bảo vệ môi trường, Tăng trưởng xanh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh, gắn với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất; tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên… tập trung vào 04 chủ đề sau:
 
Chủ đề 1: Xây dựng kế hoạch hành động của UBND tỉnh về Tăng trưởng xanh như nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của toàn dân vào việc thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh; xây dựng kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh của tỉnh; tham gia các hoạt động quốc tế xúc tiến và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Tăng trưởng xanh; tổ chức xây dựng Đề án thực hiện thí điểm một số mô hình tăng trưởng xanh, quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về Tăng trưởng xanh;…
 
Chủ đề 2: Giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo: Nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; đổi mới công nghệ, cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng;…
 
Chủ đề 3: Thực hiện xanh hóa sản xuất thông qua việc Rà soát, kiến nghị điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành xây dựng từ quan điểm phát triển bền vững và xây dựng khung chính sách, kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của ngành tài nguyên và môi trường; hỗ trợ và khuyến khích nghiên cứu, triển khai và đầu tư áp dụng công nghệ xanh, đổi mới công nghệ;…
 
Chủ đề 4: Thực hiện xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững bằng cách cải thiện hạ tầng kỹ thuật, đổi mới công nghệ theo hướng bền vững ở một số đô thị chọn lọc; đổi mới công nghệ và kỹ thuật xây dựng theo hướng xanh hóa;…
 
Đồng thời, trong quý II/2018, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp tham mưu và báo cáo cho UBND tỉnh các hoạt động số 12,27, 35 và 36. 
Cụ thể, phát triển đổi mới công nghệ và kỹ thuật tiết kiệm năng lượng; hỗ trợ đổi mới công nghệ, thay đổi cơ cấu, nghiên cứu và phát triển các nguồn năng lượng mới; rà soát, kiến nghị điều chỉnh quy hoạch phát triển khoa học, công nghệ từ quan điểm phát triển bền vững và xây dựng khung chính sách, kế hoạch hành động phát triển khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu tăng trưởng xanh của nền kinh tế; hỗ trợ và khuyến khích nghiên cứu, triển khai và đầu tư áp dụng công nghệ xanh, đổi mới công nghệ.
Xem chi tiết kế hoạch TẠI ĐÂY.
Văn phòng SXSH & SXTDBV tổng hợp
lên đầu trang