producttion and consumption

Thứ tư, 14/11/2018 | 14:35 GMT+7

Điển hình

DN thực phẩm chú trọng bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh

Với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh các sản phẩm lương thực, thực phẩm, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là vấn đề bảo vệ môi trường càng được chú trọng hơn cả bởi bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm là hai mặt không thể tách rời.

  • Công ty Cổ phần PLATO Việt Nam

    Cập nhật : 18/11/2016

    Công ty Cổ phần PLATO Việt Nam là một doanh nghiệp tư nhân chuyên hoàn tất (mạ điện) bề mặt các sản phẩm kim loại, có trụ sở tại Khối Bông Hồng- Thị trấn Bãi Bông- Phổ Yên- Thái Nguyên.

  • Nhà máy tinh bột sắn INTIMEX Thanh Chương

    Cập nhật : 01/03/2016

    Nhà máy chế biến tinh bột sắn Intimex Thanh Chương trực thuộc Chi nhánh Intimex Nghệ An, chuyên sản xuất tinh bột sắn cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

lên đầu trang