producttion and consumption

Thứ bảy, 17/11/2018 | 13:29 GMT+7

Tiêu dùng bền vững

Xu hướng "xanh hóa" trong ngành sản xuất ô tô - xe máy

Trong quá trình hoạt động, các phương tiện giao thông thải lượng lớn các chất như: Bụi, CO, NOx, SOx, hơi xăng dầu, bụi chì, benzen… vào môi trường không khí.

lên đầu trang