producttion and consumption

Thứ tư, 21/11/2018 | 17:24 GMT+7

Tiêu dùng bền vững

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 - Kinh doanh lành mạnh - Tiêu dùng bền vững

Ngày 14 tháng 11 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 9266/KH-BCT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019, trong đó, công bố chủ đề tổ chức các hoạt động hưởng ứng là "Kinh doanh lành mạnh - Tiêu dùng bền vững".

lên đầu trang