producttion and consumption

Thứ bảy, 22/09/2018 | 02:29 GMT+7

Sản xuất sạch hơn

Bình Thuận: Hơn 70% DN được khảo sát nhận thức được lợi ích của SXSH

Trong số 200 doanh nghiệp (trong tổng số 1.500 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn) được khảo sát, có 141 doanh nghiệp có hiểu biết, nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn, chiếm hơn 70% doanh nghiệp được khảo sát.

lên đầu trang