Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ

Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ

Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ năm 2020 sẽ có những thay đổi nhỏ trong quá trình hoàn thành thủ tục đăng ký sỡ hữu trí tuệ, hãy cùng SXSH.VN tìm hiểu và bổ sung các vấn đề dưới đây nhé.

I. Đối tượng đăng ký sở hữu trí tuệ:

 • Đối tượng đăng ký sở hữu trí tuệ phải làm tờ khai theo mẫu và nộp một số giấy tờ theo qui định.
 • Đối với đăng ký cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, độc quyền kiểu dáng công nghiệp thì phải nộp bản mô tả sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kiểu dáng công nghiệp.
 • Đối với đăng ký chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa thì phải nộp bản mẫu nhãn hiệu.
 • Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ.
 • Loại văn bằng bảo hộ được yêu cầu cấp phải phù hợp với đối tượng sở hữu công nghiệp nêu trong đơn.

II. Hồ sơ và thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ:

Những thông tin chi tiết về hồ sơ và thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ có thể tham khảo tại website của Cục SHTT ( www.noip.gov.vn).

+ Trong thời gian bao lâu đối tượng nộp thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ năm 2020 sẽ được cấp bằng độc quyền, giấy chứng nhận?

 • Nếu đăng ký nhãn hiệu hàng hóa sẽ được giải quyết trong vòng sáu tháng. Đăng ký kiểu dáng công nghiệp mất chín tháng và đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích mất 12 tháng.

+ Lệ phí cho việc làm thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ năm 2020 như thế nào?

 • Lệ phí sẽ tùy thuộc từng loại văn bằng bảo hộ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Các khoản, mức phí và lệ phí được áp dụng thống nhất đối với tất cả chủ thể VN và chủ thể nước ngoài.

+ Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích cho thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ năm 2020:

 • 3 bản tờ khai yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế (làm theo mẫu)
 • 3 bản mô tả sáng chế, giải pháp hữu ích; yêu cầu bảo hộ;
 • 3 bản vẽ, sơ đồ, bản tính toán… (nếu cần) để làm rõ thêm bản chất của giải pháp kỹ thuật nêu trong bản mô tả;
 • 1 bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm, nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo điều ước quốc tế;
 • 1 bản chứng từ nộp lệ phí.

+ Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp:

 • 3 bản tờ khai yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (làm theo mẫu);
 • 3 bản mô tả kiểu dáng công nghiệp; 6 bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ kiểu dáng công nghiệp;
 • 1 bản tài liệu xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa nếu kiểu dáng công nghiệp có chứa nhãn hiệu hàng hóa;
 • 1 bản sao đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo điều ước quốc tế; tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (giấy chứng nhận thừa kế; 1 bản giấy chứng nhận hoặc thỏa thuận chuyển giao quyền nộp đơn; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động…);
 • 1 bản chứng từ nộp lệ phí.
Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ năm 2020

Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ năm 2020

+ Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa:

Để hoàn thành thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ, bạn cần chuẩn bị thêm đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa.

 • 3 bản tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (làm theo mẫu);
 • 15 bản mẫu nhãn hiệu; 1 bản sao tài liệu xác nhận quyền kinh doanh hợp pháp;
 • 1 bản tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (chứng nhận thừa kế, chứng nhận hoặc thỏa thuận chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động…);
 • 1 bản qui chế sử dụng nhãn hiệu nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ là nhãn hiệu tập thể;
 • 1 bản sao đơn đầu tiên hoặc giấy chứng nhận trưng bày triển lãm nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo điều ước quốc tế;
 • 1 bản tài liệu xác nhận về xuất xứ, giải thưởng, huy chương nếu nhãn hiệu chứa đựng các thông tin đó;
 • 1 bản giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, nếu trên nhãn hiệu có sử dụng các biểu tượng, tên riêng…;
 • 1 bản chứng từ nộp lệ phí.

Bên cạnh các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ thì Thủ tục khiếu nại quyền sở hữu trí tuệ và Giải quyết khiếu nại cũng là vấn đề được rất nhiều người quan tâm và tìm hiểu.

Ủng hộ bài viết chúng tôi

Xếp hạng trung bình 5 / 5. Số phiếu: 9

No Responses

Write a response

Gọi ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon