producttion and consumption

Thứ bảy, 17/11/2018 | 14:13 GMT+7

Thông báo - sự kiện

Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ 2019 Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và TDBV

Thời gian: 29/05/2018  |  Địa điểm: Hà Nội
Hồ sơ tuyển chọn cần được đăng ký theo Danh mục các nhiệm vụ đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong năm 2019. Danh mục hồ sơ đăng ký gồm có:
- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện dự án theo biểu mẫu quy định (Biểu B7-DONTC-BCT – SCP);
- Thuyết minh kế hoạch triển khai dự án theo biểu mẫu quy định (Biểu B6a-TMĐT-BCT-SCP);
- Báo cáo tóm tắt kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện dự án theo biểu mẫu quy định (Biểu B8-LLTC-BCT - SCP);
- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ và các thành viên chính tham gia thực hiện nhiệm vụ (Biểu B9-LLCN-BCT - SCP);
- Văn bản xác nhận của các tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp thực hiện dự án (nếu có) theo biểu mẫu quy định (Biểu B10-PHTH-BCT - SCP);
Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn (sau đây gọi tắt là Hồ sơ) bao gồm một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày trên khổ giấy A4 sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909-2001, cỡ chữ 14 và 07 bản sao bộ hồ sơ gốc được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ như sau:
- Tên nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp;
- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ;
- Họ tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ;
Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp là 17 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2018.
Nơi nhận hồ sơ: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Phòng 305, tầng 3, toàn nhà B, Trụ sở Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Xem tại đây Quyết định số 1852/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ đặt hàng năm 2019 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Văn phòng SXSH và SXTDBV
lên đầu trang