producttion and consumption

Thứ tư, 24/10/2018 | 11:44 GMT+7

Thông báo - sự kiện

Thông báo về việc nộp hồ sơ tham gia đề xuất các nhiệm vụ năm 2017 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Thời gian: 13/06/2016  |  Địa điểm: Hà Nội
1. Các nội dung/nhiệm vụ ưu tiên thực hiện Chương trình thuộc trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện của Bộ Công Thương:
Căn cứ mục tiêu, nội dung chính và phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2016 phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Công Thương ưu tiên các nhiệm vụ đăng ký thực hiện các nội dung sau:
- Đổi mới sinh thái trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp;
- Phát triển sản xuất các sản phẩm và dịch vụ thân thiện môi trường;
- Phát triển hệ thống phân phối bền vững;
- Phát triển chuỗi cung ứng bền vững (sản phẩm đồ uống, dệt may và da giầy);
- Nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm theo hướng bền vững;
2. Mẫu hồ sơ đề xuất tham gia thực hiện các nhiệm vụ năm 2017 thuộc Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được đăng tại trang tin điện tử Công Thương Việt Nam (địa chỉ http://www.moit.gov.vn).
3. Hồ sơ đề xuất (sau đây gọi tắt là Hồ sơ) bao gồm các tài liệu/hồ sơ sau:
- Công văn đăng ký tham gia thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình;
- Bảng tổng hợp các nhiệm vụ đề xuất thực hiện Chương trình theo Mẫu 01-SCP;
- Thuyết minh các nhiệm vụ theo Mẫu 02 - SCP và Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ (theo từng nhiệm vụ đề xuất) theo 
- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ theo Mẫu 04 - SCP.
4. Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đề xuất tham gia thực hiện các nhiệm vụ năm 2017 thuộc Chương trình là ngày 15 tháng 6 năm 2016.
5. Nơi nhận Hồ sơ:
Vụ Khoa học và Công nghệ
Phòng 306 tòa nhà A - Trụ sở Bộ Công Thương
54 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội
6. Mọi vướng mắc trong quá trình xây dựng hồ sơ, xin liên hệ C.Hà 04.22202306.
lên đầu trang