producttion and consumption

Thứ tư, 24/10/2018 | 12:50 GMT+7

Thông báo - sự kiện

Thông báo mời tham gia khóa tập huấn Nâng cao kỹ năng thực hành hỗ trợ và tư vấn sản xuất sạch hơn

Thời gian: 06/07/2016  |  Địa điểm: Hà Nội
Đối tượng học viên của khóa tập huấn gồm: cán bộ tại các Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công/Trung tâm tiết kiệm năng lượng, Tập đoàn/Tổng công ty/Hiệp hội và các đơn vị tư vấn trong việc hướng dẫn áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp. Mỗi đơn vị cử 1-2 cán bộ tham dự khóa tập huấn.

Mục tiêu của khóa tập huấn là đào tạo cho các cán bộ hỗ trợ và tư vấn sản xuất sạch hơn về thực hành đánh giá nhanh SXSH tại doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

Khóa tập huấn được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo 2 đợt. Thời gian cụ thể như sau: Đợt 1: 10-12/8/2016; Đợt 2: 20-21/10/2016.

Học viên đăng ký tham dự khóa học gửi Phiếu đăng ký (có mẫu) trước ngày 15 tháng 7 năm 2015 về địa chỉ:

Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Công Thương
54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Fax: (04)36410754                 Email: vanphongcpsi@gmaill.com

Thông tin chi tiết, liên hệ chị Kiều Nguyễn Việt Hà, điện thoại 04.2220.2306 hoặc chị Lê Thùy Linh, điện thoại: 04.3641.0746/máy lẻ 0, di động 0904.820.099.

Học viên đăng ký tham dự sẽ được phỏng vấn, đánh giá và lựa chọn dựa trên các tiêu chí của khóa học. Tham dự khóa tập huấn, các học viên sẽ được Bộ Công Thương hỗ trợ: Tài liệu tập huấn, chi phí giảng viên, chi trí ăn trưa, tham quan doanh nghiệp và hướng dẫn thực hành tại doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Các chi phí về đi lại, ăn ở khác của học viên do đơn vị cử cán bộ tham dự chi trả.

Khóa tập huấn “Nâng cao kỹ năng thực hành hỗ trợ và tư vấn sản xuất sạch hơn” là một hoạt động trong khuôn khổ triển khai thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2009, nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ thuộc các đơn vị nói trên. 

Downlowd công văn và giấy mời tham dự tại đây
lên đầu trang