Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tên văn bản Các quá trình chế biến trong công nghệ thực phẩm, 146 trang
Lĩnh vực Tài liệu khác
Cơ quan ban hành Khoa công nghệ hóa học, Đại học công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 18/10/2011
Tệp đính kèm 07_QTchebien_CNTP_146sl.pdf
Nội dung