Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tên văn bản Giáo trình Kinh tế chất thải, 2006, 345 trang
Lĩnh vực Tài liệu khác
Cơ quan ban hành NXB Giáo dục
Ngày ban hành 17/10/2011
Tệp đính kèm 03_KTCT_345p.pdf
Nội dung