Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tên văn bản Giáo trình hóa học môi trường, PGS.TS Đặng Đình Bạch, 357 trang
Lĩnh vực Tài liệu khác
Cơ quan ban hành Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật
Ngày ban hành 17/10/2011
Tệp đính kèm 01_HHMT_DDBach_357p.PDF
Nội dung