Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tên văn bản Báo cáo phát triển Việt Nam năm 2011 - Quản lý tài nguyên thiên nhiên
Lĩnh vực Tài liệu khác
Cơ quan ban hành Ngân hàng thế giới tại Việt Nam
Ngày ban hành 30/09/2011
Tệp đính kèm BaocaophattrienVietNam2011_2.pdf
Nội dung