Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tên văn bản Báo cáo diễn biến môi trường Việt Nam 2003 - Môi trường nước
Lĩnh vực Tài liệu khác
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ngân hàng thế giới - DANIDA
Ngày ban hành 29/08/2011
Tệp đính kèm BaocaodienbienMTnuoc.PDF
Nội dung