Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tên văn bản Hiện trạng phát triển của ngành da giầy Việt Nam và các vấn đề môi trường phát sinh
Lĩnh vực Tài liệu khác
Cơ quan ban hành Hiệp hội Da giày Việt Nam
Ngày ban hành 21/12/2010
Nội dung