Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tên văn bản Tình hình thực hiện Chiến lược SXSH trong công nghiệp giai đoạn 2009 - 2010
Lĩnh vực Tài liệu khác
Cơ quan ban hành Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI)
Ngày ban hành 21/05/2011
Nội dung