Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tên văn bản Danh sách các đơn vị được giao kế hoạch đánh giá nhanh SXSH năm 2011
Lĩnh vực Tài liệu khác
Cơ quan ban hành CPI
Ngày ban hành 08/04/2011
Tệp đính kèm 110408_DanhsachduocgiaoKH_RCPA.pdf
Nội dung