Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tên văn bản Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành Sản xuất phân bón NPK
Lĩnh vực Sổ tay hướng dẫn
Cơ quan ban hành Hợp phần SXSH trong công nghiệp
Ngày ban hành 08/12/2010
Tệp đính kèm 30dea0fa-5f60-43c2-9d9f-228b8dc73bd7.pdf
Nội dung

Tổng hợp thông tin liên quan đến hiện trạng sản xuất NPK của Việt Nam, các vấn đề liên quan đến sản xuất và môi trường cũng như các thực hành tốt nhất có thể áp dụng được trong điều kiện nước ta