Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tên văn bản Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành Dệt
Lĩnh vực Sổ tay hướng dẫn
Cơ quan ban hành Hợp phần SXSH trong công nghiệp
Ngày ban hành 07/12/2010
Tệp đính kèm 70421561-be48-4b15-abeb-7646f6dc177d.pdf
Nội dung

Hướng dẫn thực hiện Đánh giá SXSH (CPA) cho ngành dệt nhuộm tại Việt Nam