Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tên văn bản Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành Thuộc da
Lĩnh vực Sổ tay hướng dẫn
Cơ quan ban hành Hợp phần SXSH trong công nghiệp
Ngày ban hành 07/12/2010
Tệp đính kèm ff34dd01-34dd-4b3d-b5b4-12f2c219b7bb.pdf
Nội dung

Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp Thuộc da gồm 5 phần chính liên quan đến khái niệm chung, hiện trạng ngành, kinh nghiệm và cách thức áp dụng sản xuất sạch hơn.