Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tên văn bản Tài liệu hướng dẫn lồng ghép Sản xuất sạch hơn và Sử dụng năng lượng hiệu quả
Lĩnh vực Sổ tay hướng dẫn
Cơ quan ban hành UNEP
Ngày ban hành 21/08/2015
Tệp đính kèm Tai lieu huong dan long ghep CP-EE.pdf
Nội dung