Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tên văn bản Tài liệu hướng dẫn SXSH cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Lĩnh vực Sổ tay hướng dẫn
Cơ quan ban hành Hợp phần SXSH trong công nghiệp (CPI)
Ngày ban hành 28/11/2011
Tệp đính kèm 15df2ad9-16a3-48d3-b49c-1768cbcaa8d6.pdf
Nội dung

Tổng hợp thông tin liên quan đến sử dụng, bảo quản cũng như quản lý nguồn nguyên, nhiên liệu, nước, hoá chất, năng lượng và an toàn sức khoẻ nghề nghiệp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như các thực hành tốt nhất có thể áp dụng được trong điều kiện sản xuất qui mô nhỏ và vừa ở Việt Nam.