Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tên văn bản Tài liệu hướng dẫn SXSH và sử dụng năng lượng hiệu quả
Lĩnh vực Sổ tay hướng dẫn
Cơ quan ban hành Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc
Ngày ban hành 29/06/2011
Tệp đính kèm 67051863-1b72-469f-8e33-31359b63a807.pdf
Nội dung

Hướng dẫn Lồng ghép Sản xuất Sạch hơn và Sử dụng Năng lượng Hiệu quả là một phần trong nỗ lực của UNEP nhằm kết hợp các phương pháp chuyên nghiệp của Sản xuất Sạch hơn và Sử dụng Năng lượng Hiệu quả một cách hệ thống hơn.