Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tên văn bản Tài liệu hướng dẫn SXSH và sử dụng năng lượng hiệu quả
Lĩnh vực Sổ tay hướng dẫn
Cơ quan ban hành Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc
Ngày ban hành 29/06/2011
Nội dung