Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tên văn bản Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành chế biến thủy sản
Lĩnh vực Sổ tay hướng dẫn
Cơ quan ban hành Chi cục Bảo vệ môi trường TP. Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 29/06/2011
Tệp đính kèm 5c29954a-49f3-4604-b687-f5f3e4d19e20.pdf
Nội dung

Giới thiệu các bước thực hiện sản xuất sạch hơn cho ngành chế biến thủy sản