Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tên văn bản Tài liệu hướng dẫn SXSH trong ngành sản xuất tấm lợp amiăng - xi măng
Lĩnh vực Sổ tay hướng dẫn
Cơ quan ban hành Hợp phần SXSH trong công nghiệp
Ngày ban hành 28/06/2011
Tệp đính kèm c0400b8e-5468-4e20-a52e-0568bcf3d042.pdf
Nội dung

Hướng dẫn đánh giá SXSH cho ngành sản xuất tấm lợp AC tại Việt Nam giúp các nhà máy đang sản xuất mặt hàng này hạn chế được những tác động môi trường và sức khỏe người lao động và tiến tới thay đổi công nghệ không amiăng.