Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tên văn bản Tài liệu hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành giấy và bột giấy
Lĩnh vực Sổ tay hướng dẫn
Cơ quan ban hành Hợp phần SXSH trong công nghiệp
Ngày ban hành 28/06/2011
Tệp đính kèm 3165e698-6b40-4d2a-8ed9-3dbc734f711f.pdf
Nội dung

Hướng dẫn thực hiện Đánh giá SXSH (CPA) cho ngành công nghiệp giấy và bột giấy tại Việt Nam