Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tên văn bản Nghiên cứu điển hình về SXSH và TKNL trong ngành dệt tại Công ty dệt Vĩnh Phú
Lĩnh vực Tờ rơi & Bản tin
Cơ quan ban hành Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam
Ngày ban hành 27/12/2010
Nội dung