Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
...Vì một nền công nghiệp cạnh tranh hơn
Tên văn bản Đầu tư cho các dự án Sử dụng năng lượng hiệu quả và Sản xuất sạch hơn ở Việt Nam
Lĩnh vực Tờ rơi & Bản tin
Cơ quan ban hành Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)
Ngày ban hành 07/09/2011
Tệp đính kèm EECP-factsheet.pdf
Nội dung